ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูน...

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสนั่น ทองเนื้อขาว ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองทะเล และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่าวนาง อำเภอ...

สาระน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม