ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

1 ธ.ค. 2560 14:02 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสนั่น ทองเนื้อขาว ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองทะเล และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยได้สอบถามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เช่น ปัญหายาเสพติด การจัดตั้งผู้จัดการมรดก ปัญหาการฟ้องร้องที่ดิน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจ ๕ ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ข่าวเด่น